Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âh-ü efganım, cefâcû yâre hiç kâr etmedi
Lûtfedip, bir lâhza, terk-i cevr-ü âzâr etmedi
Hâlime, âlem terâhhûm etti, dildâr etmedi
Her ne ettiyse bana, yâr etti, ağyâr etmedi

Video yorumları

Cevdet Bolvadin

Cevdet BOLVADİN-Ah Ü Egânım Cefâcû Yâre Hiç Kâr Etmedi (Peşrevli)(HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Âh-ü efganım, cefâcû yâre hiç kâr etmedi notası

Bir yanıt yazın