Âh-ü efganım cefâcû yâre hiç kâr etmedi

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, hicazkâr makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Âh-ü efganım cefâcû yâre hiç kâr etmedi
Lûtfedip bir lâhza terk-i cevr-ü âzâr etmedi
Hâlime âlem terâhhûm etti dildâr etmedi
Her ne ettiyse bana yâr etti ağyâr etmedi

Video yorumları

Cevdet Bolvadin

Cevdet BOLVADİN-Ah Ü Egânım Cefâcû Yâre Hiç Kâr Etmedi (Peşrevli)(HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Âh-ü efganım cefâcû yâre hiç kâr etmedi notası

Yorumunuz