Tanbûrî Nûman Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Nûman Ağa
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âkıbet virân edip gönlüm felek
Aldı elden sevdiğim zâlim felek
Çün benim gûş etmedin zârım telek
Gayrı ben de terk edem cânım felek
Aldı elden sevdiğim zâlim felek

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Âkıbet Virân Edip Gönlüm Felek (NİHAVEND)R.G.

Zekâi Tunca

Akıbet Viran Edip Gönlüm Felek

Notası

Âkıbet virân edip gönlüm felek notası - 1
Âkıbet virân edip gönlüm felek notası - 2

Bir yanıt yazın