Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âlemde ey serv-i semen
Canım da cânânım da sen
Kestim alâka cümleden
Cânım da cânânım da sen

Âh eylerim aşkınla ben
Bülbül gibi ey gül beden
Bir goncasın her dem gülen
Cânım da cânânım da sen

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Aslı Pakalınlar

Notası

Âlemde ey serv-i semen notası

Bir yanıt yazın