Âlemde ey serv-i semen

Bestesi Hacı Fâik Bey‘e ait olan, hicâz makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Âlemde ey serv-i semen
Canım da cânânım da sen
Kestim alâka cümleden
Cânım da cânânım da sen

Âh eylerim aşkınla ben
Bülbül gibi ey gül beden
Bir goncasın her dem gülen
Cânım da cânânım da sen

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Âlemde Ey Serv-i Semen (HİCAZ)R.G.

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Âlemde Ey Serv-i Semen Canımda Cananımda Sen (HİCAZ)R.G.

Notası

Âlemde ey serv-i semen notası

Yorumunuz