Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır
Şevk-ı ruh-i dildâr ile çeşmim dolu kandır
Bî-çâre gönül derd ile bî tâb ü tüvândır
Bu hâle koyan hep beni bir yosma civândır
Yektâ-yı zaman şûh-i cihân rûh-i revândır
Âhû nigehi akla ziyân âfet-i cândır

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Aşk Âteşi Sînemde Yine Şûle-i Feşandır (NİHAVEND)R.G.

Şeniz Güneş

Şeniz GÜNEŞ-Aşk Âteşi Sînemde Yine Şûle-i Feşandır (NİHAVEND)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Aşk Âteşi Sînemde Yine Şûle-i Feşandır (PEŞREVLİ)(NİHAVEND)R.G.

Notası

Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır notası - 1
Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır notası - 2
Aşk âteşi sînemde yine şûle-feşândır notası - 3

Bir yanıt yazın