Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen

Eserin künyesi

Bestecisi: Râkım Elkutlu
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen
Giysûna gönül bağladığım günleri an sen
Binbir yaralı kalbimi bir âh-ı derûnla
Sen şüha bakıp dağladığım günleri an sen

Geçti modası artık o arzû-yi visâlin
Benden de beter oldu diyorlar senin hâlin
Ettiklerine nâdim olup şimdi utan sen

Giysû: Saç
Ah-i derun: İçten gelen ah
Arzû-yi visâl: Kavuşma arzusu
Şûh: Kayıtsız ve neşeli güzel
Nâdim olmak: Pişman olmak

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Aşkınla Yanıp Ağladığım Günleri An Sen

Nazlı Kanaat

Nazlı KANAAT-Aşkınla Yanıp Ağladığım Günleri An Sen (SEGÂH)R.G.

Notası

Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen notası