Râkım Elkutlu

Eserin künyesi

Bestecisi: Râkım Elkutlu
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkınla, yanıp, ağladığım günleri, an sen
Giysûna, gönül bağladığım günleri, an sen
Binbir yaralı, kalbimi, bir âh-ı derûnla
Sen, şüha bakıp, dağladığım günleri, an sen

Geçti, modası artık o, arzû-yi visâlin
Benden de, beter oldu diyorlar, senin hâlin
Ettiklerine, nâdim olup, şimdi, utan sen

Giysû: Saç
Ah-i derun: İçten gelen ah
Arzû-yi visâl: Kavuşma arzusu
Şûh: Kayıtsız ve neşeli güzel
Nâdim olmak: Pişman olmak

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Aşkınla Yanıp Ağladığım Günleri An Sen

Nazlı Kanaat

Nazlı KANAAT-Aşkınla Yanıp Ağladığım Günleri An Sen (SEGÂH)R.G.

Notası

Aşkınla, yanıp, ağladığım günleri, an sen notası

Bir yanıt yazın