Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âteş-i aşkın, harâb etti, dil-i, nâlânımı
Dud-i endûh-ı melâmet, kapladı, her yanımı
Sevdiğim, lûtfeyle, gûş et, nâle vü, efganımı
Yapmadın, gel bâri, yıkma, hâtır-ı, virânımı

Türkçe karşılığı

Aşkının ateşi, ağlayan gönlümü yıktı geçti.
Her yanımı, karanlığın kederli dumanı sardı.
Sevgilim, bir iyilik yap da bu ağlamalarımı ve feryatlarımı işit.
Mademki şu yıkılmış gönlümü tamir etmedin, bari yıkmaktan vazgeç.

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Âteş-i Aşkın Harab Etti Dili Nâlânımı (HİCAZ)R.G.

Rikkat Uyanık

Rikkat Uyanık - Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı

Notası

Âteş-i aşkın, harâb etti, dil-i, nâlânımı notası  - 1
Âteş-i aşkın, harâb etti, dil-i, nâlânımı notası - 2

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:12 Temmuz 2024