Âteş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı

Eserin künyesi

Beste: Hâfız Yusuf Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Devr-i hîndî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Âteş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı
Dud-i endûh-ı melâmet kapladı her yanımı
Sevdiğim lûtfeyle gûş et nâle vü efganımı
Yapmadın gel bâri yıkma hâtır-ı virânımı

Türkçe karşılığı:
Aşkının ateşi, ağlayan gönlümü yıktı geçti.
Her yanımı, karanlığın kederli dumanı sardı.
Sevgilim, bir iyilik yap da bu ağlamalarımı ve feryatlarımı işit.
Mademki şu yıkılmış gönlümü tamir etmedin, bari yıkmaktan vazgeç.

Video yorumları

Emel Sayın

Emel Sayın - Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Âteş-i Aşkın Harab Etti Dili Nâlânımı (HİCAZ)R.G.

Rikkat Uyanık

Rikkat Uyanık - Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı

Notası

Âteş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı notası - 1
Âteş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı notası - 2

Yorumunuz