Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici

Eserin künyesi

Beste: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Makam: Hisar makâmı
Usûl: Ağır çember usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici
Eyleyen âşığı yıllar yılı şevkâ edici
Nice pervânesi yanmış bir ateşmişsin sen
Olsun öyleyse mürid kendini ifnâ edici

Video yorumları

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-Ateşindir A Güzel Sevgiyi Sevdâ Edici (HİSAR)R.G.

Notası

Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici notası - 1
Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici notası - 2
Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici notası - 3

Yorumunuz