Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Raks aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ben, görmedim, böyle güzel
Âşıkını, pek çok, üzer
Göz süzerek, nazlar eder
Âşıkını, pek çok, üzer

Göz görürse, gönül akar
Mahmur bakış, canlar yakar
Can yakıcı, işve saçar
Mahmur bakış, canlar yakar

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Ben görmedim böyle güzel

Notası

Ben, görmedim, böyle güzel notası

Bir yanıt yazın