Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim

Bestesi Zeki Ârif Ataergin‘e, güftesi Şeyh Kirâmeddin Efendi’ye ait olan, tâhir makâmı, düyek usûlündeki ilâhî.

Sözleri

Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim
Aklı yitirdim dîvâne geldim
Tevhîd kokusun aldım ezelden
İnledi gönlüm mestâne geldim

Video yorumları

Ömer Fâruk Belviranlı

Ben nâr ı aşka hoş yane geldim, ''Ömer Faruk Belviranlı''

Notası

Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim notası

Yorumunuz