Rif'at Efendi veya Enfî Hasan Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Rif’at Efendi (Hâfız – Molla) veya Enfî Hasan Ağa?
Güfte şairi: Ahmet Fasîh Dede
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri:

Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar
Şevk-bahş ol meclise gir bir sadâ-yı hû kopar
Zülfün okşa lâlin öp bağ-ı cemâlinden Fasîh
Gâh sünbül çîn-i şevk ol tâze şeftâlu kopar

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Enstrümantal

Notası

Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar notası - 1
Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar notası - 2

Bir yanıt yazın