Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bezm-i vaslında civânım, bilesin, yok kederim
Hâlet-i nez’e de gelsem, seni, billâh severim
Nûr-ı lûtfun, beni âmâlime sardı, seherim
Hâlet-i nez’e de gelsem, seni, billâh severim

Türkçe karşılığı

Sevgilim, bilesin ki kavuştuğumuz toplantıda kederim kalmaz.
Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim.
Lûtfunun nuru, sabahı emellerime sardı.
Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bezm i vaslında civanım bilesin yok kederim

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Notası

Bezm-i vaslında civânım, bilesin, yok kederim notası - 1
Bezm-i vaslında civânım, bilesin, yok kederim notası - 2

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:5 Haziran 2024