Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Bestesi Selânikli Ahmet Bey‘e ait olan, acem kürdî makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim
Hâlet-i nez’e de gelsem seni billâh severim
Nûr-ı lûtfun beni âmâlime sardı seherim
Hâlet-i nez’e de gelsem seni billâh severim

Türkçe karşılığı
Sevgilim, bilesin ki kavuştuğumuz toplantıda kederim kalmaz.
Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim.
Lûtfunun nuru, sabahı emellerime sardı.
Son nefesime gelsem de andolsun ki seni severim.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman-Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bezm i vaslında civanım bilesin yok kederim

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim

Notası

Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim notası - 1
Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim notası - 2

Yorumunuz