Asdik Ağa besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Asdik Ağa
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bî-kes ü bî-çâreyim, âh ağlarım
Yâd edip ruhsârın ey mâh, ağlarım
Hasret-i rûyınla her gâh, ağlarım
Gurbet elde kaldım eyvâh, ağlarım

Bî-kes: Kimsesiz, yalnız
Bî-çâre: Çaresiz
Ruhsâr: Yanak
Mâh: Ay

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bî kes-ü bî çâreyim âh ağlarım

Zeki Müren

Zeki Müren - Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım

Notası

Bîkes ü bîçâreyim, âh ağlarım notası

Bir yanıt yazın