Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım

Eserin künyesi

Beste: Asdik Ağa
Güfte: bilinmiyor
Makam: Karcığar makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bî-kes-ü bî-çâreyim âh ağlarım
Yâd edip ruhsârın ey mâh ağlarım
Hasret-i rûyınla her gâh ağlarım
Gurbet elde kaldım eyvâh ağlarım

Bî-kes: Kimsesiz, yalnız
Bî-çâre: Çaresiz
Ruhsâr: Yanak
Mâh: Ay

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bî kes-ü bî çâreyim âh ağlarım

Zeki Müren

Zeki Müren - Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım

Notası

Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım notası

Yorumunuz