Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile şarkısı

Sözleri

Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile
Dâsitânlar şerhedersin bir nigâh-ı nâz ile
Sen itâb-ı nâzı kasdetsen dahî ol çeşm-i şûh
Âşıkın memnûn eder bin şîve-i mümtâz ile

Türkçe karşılığı:
Güzel sözler söyleyen o gözlerinle bin dil konuşursun.
Bir nazlı bakışınla destanları açıklarsın.
Sen, nazlı azarlamalara niyet etsen bile o baştan çıkaran gözlerin, bin türlü işveyle ve edayla âşığını memnun etmeyi bilir.

Eserin künyesi

Beste: Yusuf Ziya Paşa
Güfte: Nedîm
Makam: Nişâburek makamı
Usûl: Müsemmen usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i Sühân Perdâz İle

Selma Ersöz

Selma ERSÖZ-Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i (NİŞABUREK)R.G.

Yıldırım Gürses

Yıldırım Gürses Bin zeban söylersin ol çeşm i sühan perdâz ile Nedîm Nişâburek Şarkı Müsemmen Yusuf

Yaprak Sayar

Bin Zeban Söylersin Ol Çeşm-I Sühan-Perdâz ile - YAPRAK SAYAR

Notası

Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...