Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile

Bestesi Yusuf Ziya Paşa‘ya, güftesi Nedîm‘e ait olan, nişâburek makâmı, müsemmen usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile
Dâsitânlar şerhedersin bir nigâh-ı nâz ile
Sen itâb-ı nâzı kasdetsen dahî ol çeşm-i şûh
Âşıkın memnûn eder bin şîve-i mümtâz ile

Türkçe karşılığı
Güzel sözler söyleyen o gözlerinle bin dil konuşursun.
Bir nazlı bakışınla destanları açıklarsın.
Sen, nazlı azarlamalara niyet etsen bile o baştan çıkaran gözlerin, bin türlü işveyle ve edayla âşığını memnun etmeyi bilir.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i (NİŞABUREK)R.G.

Selma Ersöz

Selma ERSÖZ-Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i (NİŞABUREK)R.G.

Yaprak Sayar

Bin Zeban Söylersin Ol Çeşm-I Sühan-Perdâz ile - YAPRAK SAYAR

Notası

Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası

Yorumunuz