Yusuf Ziyâ Paşa

Eserin künyesi

Bestecisi: Yusuf Ziya Paşa
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bin zebân, söylersin, ol çeşm-i sühân-perdâz ile
Dâsitânlar şerhedersin, bir nigâh-ı nâz ile
Sen, itâb-ı nâzı, kasdetsen dahî, ol çeşm-i şûh
Âşıkın, memnûn eder, bin şîve-i mümtâz ile

Türkçe karşılığı

Güzel sözler söyleyen o gözlerinle bin dil konuşursun.
Bir nazlı bakışınla destanları açıklarsın.
Sen, nazlı azarlamalara niyet etsen bile o baştan çıkaran gözlerin, bin türlü işveyle ve edayla âşığını memnun etmeyi bilir.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i (NİŞABUREK)R.G.

Selmâ Ersöz

Selma ERSÖZ-Bin Zebân Söylersin Ol Çeşm-i (NİŞABUREK)R.G.

Yaprak Sayar

Bin Zeban Söylersin Ol Çeşm-I Sühan-Perdâz ile - YAPRAK SAYAR

Notası

Bin zebân, söylersin, ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası

Bir yanıt yazın