Mebrûke Çağla

Eserin künyesi

Bestecisi: Mebrûke Çağla
Güfte şairi: Cemil Çataloğlu
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semaî ve curcuna usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir bezm-i meyde olsak seninle yan yana
Yan yana seninle yan yana
İçsek durmadan sevişerek kana kana
Kana kana sevişerek kana kana

Sonra coşsa bu alem
Meşk ile aşk ile meşkle aşk ile
Geçşek dünyâ fasıllarını yan yana
Yan yana fasıllarını yan yana

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Bir bezm-i meyde olsak seninle yan yana

Rengin Uyar Kökten

Rengin UYAR KÖKTEN-Bir Bezm-i Meyde Olsak Seninle Yan Yana (NİHAVEND)R.G.

Notası

Bir bezm-i meyde olsak seninle yan yana notası - 1
Bir bezm-i meyde olsak seninle yan yana notası - 2

Bir yanıt yazın