Tanbûrî Mustafa Çavuş

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Mustafa Çavuş
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir dilberdir beni yakan
Gurbet oldu bize vatan
Yâr semtidir bize mekân
A kuzum a gözüm sabredemem

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Müzeyyen Senar

Sevim Deran

Notası

Bir dilberdir beni yakan notası

Bir yanıt yazın