Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ

Bestesi Nikoğos Ağa‘ya, güftesi Mehmet Kâmil Çelebi’ye ait olan, sûzidil makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ
Zülfüne ettin esîr ü mübtelâ
Yok imiş sende meğer bûy-i vefâ
Goncasın ammâ açılmazsın bana
Neyledim ey gül beden nittim sana

Türkçe karşılığı:
Ey gönül hırsızı, beni bir bakışınla saçlarının esiri ve tutkunu haline getirdin.
Meğer sende vefanın zerresi yokmuş.
Ey gül beden, sana ne yaptım, ne ettim ki gonca olduğun halde bana açılmıyorsun?

Video yorumları

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Bir Nigah İle Beni Ey Dil-rüba - [ Ah O Demler © 2015 Kalan Müzik ]

Sâlih Dizer

Salih Dizer - Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ

Selçuk Aygan

Selçuk AYGAN-Bir Nigâh İle Beni Ey Dilruba (SUZ-İ DİL)R.G.

Notası

Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ notası

Yorumunuz