Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın şarkısı

Sözleri

Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın (ah)
Her zaman kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyah
Yâreledi tîr-i müjgânınla kalbim gam-penâh
Her zaman kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyah

Hâtırımdan çıkmıyor bir an ümid-i vuslatın
Lâne-i kalbimde yer tuttu melâl-i hasretin
Yok mudur üftâdene bilmem Ki rahm-ü şevkatin
Lütf edip artık beni ağlatma ey çeşm-i siyah

İlk kıtanın Türkçe karşılığı:
Bir bakışın, gönlümü aşk esirin haline getirdi.
Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.
Gam sığınağı olan kalbim, kirpiklerinin oklarıyla yaralandı.
Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.

Kelimelerin Türkçe karşılıkları:
Nigâh: Bakış
Çeşm-i siyah: Kara göz
Esir-i aşk: Aşk tutsağı
Tir-i müjgan: Ok gibi kirpikler
Kalb-i gam-penan: Elem dolu gönül
Ümid-i visâl: Kavuşma ümidi
Lâne-i kalb: Gönül yuvası
Melâl-i hasret: Ayrılık hüznü
Üftâde: Zavallı, aşık
Ram-ü şevkat: Acıma, merhamet etme

Eserin künyesi

Beste: Tanburî Cemil Bey
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Ferahnâk makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Bir Nigahın Gönlümü Etti Esiri Aşkın Ah (EVÇ)R.G.

Recep Birgit

Recep Birgit - Bir nigahın gönlümü etti esir-i aşkın

Eyüp Uyanıkoğlu

Eyüp Uyanıkoğlu - Bir Nigahın Gönlümü Etti Esiri Aşkın Ah

Sâbite Tur Gülerman

Sabite TUR GÜLERMAN-Bir Nigahın Kalbimi Etti Esir (FERAH NAK)R.G.

Notası

Bir nigahın kalbimi etti esir-i aşkın notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...