Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanburî Cemil Bey
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın (ah)
Her zaman kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyah
Yâreledi tîr-i müjgânınla kalbim gam-penâh
Her zaman kan ağlarım derdinle ey çeşm-i siyah

Hâtırımdan çıkmıyor bir an ümid-i vuslatın
Lâne-i kalbimde yer tuttu melâl-i hasretin
Yok mudur üftâdene bilmem Ki rahm-ü şevkatin
Lütf edip artık beni ağlatma ey çeşm-i siyah

İlk kıtasının Türkçe karşılığı

Bir bakışın, gönlümü aşk esirin haline getirdi.
Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.
Gam sığınağı olan kalbim, kirpiklerinin oklarıyla yaralandı.
Ey kara gözlü, derdinle her zaman kan ağlıyorum.

Kelimelerin Türkçe karşılıkları

Nigâh: Bakış
Çeşm-i siyah: Kara göz
Esir-i aşk: Aşk tutsağı
Tir-i müjgan: Ok gibi kirpikler
Kalb-i gam-penan: Elem dolu gönül
Ümid-i visâl: Kavuşma ümidi
Lâne-i kalb: Gönül yuvası
Melâl-i hasret: Ayrılık hüznü
Üftâde: Zavallı, âşık
Ram-ü şevkat: Acıma, merhamet etme

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Recep Birgit

Eyüp Uyanıkoğlu

Sâbite Tur Gülerman

Notası

Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın notası

Bir yanıt yazın