Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Köçekçe formu

Sözleri

Bir sevdâ geldi başıma (Aman aman)
Elim varmıyor işime
Ne bakarsın süze süze (Aman aman)
Asla rahmın yok mu bize

Video yorumları

Ahmet Özhan

Bir sevdâ geldi başıma (Köçekçe) - Ahmet Özhan

Notası

Bir sevdâ geldi başıma notası - Köçekçe

Bir yanıt yazın