Bir sevdâ geldi başıma köçekçesi

Eserin künyesi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Köçekçe formu

Sözleri

Bir sevdâ geldi başıma (Aman aman)
Elim varmıyor işime
Ne bakarsın süze süze (Aman aman)
Asla rahmın yok mu bize

Video yorumları

Ahmet Özhan

Bir sevdâ geldi başıma (Köçekçe) - Ahmet Özhan

Notası

Bir sevdâ geldi başıma notası - Köçekçe

Yorumunuz