Bir yâr sevdim Kuşadalı boyu posu edâlı

Bestesi K. H. Yaşar’a ait olan, hicazkâr makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir yâr sevdim Kuşadalı boyu posu edâlı
Meğer o sevdâlı olmuş üç beye ayrı ayrı
Birincisi paralı ikincisi sevdâlı üçüncüsü belâlı
Üçünün de yerleri ayrı bana bir şey kalmadı

Video yorumları

Nesrin Körükçü

Nesrin Körükçü - Bir yar sevdim Kuşadalı boyu bosu edâlı

Melihat Gülses

Melihat GÜLSES-Bir Yar Sevdim Kuşadalı (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Bir yâr sevdim Kuşadalı boyu posu edâlı notası - 1
Bir yâr sevdim Kuşadalı boyu posu edâlı notası - 2

Yorumunuz