Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül-i hoş nevâ
Lütfunu tut revâ
Bendeyim ben sana
Merhamet kıl bana

Bülbülümsün benim
Lütfunu isterim
Bendenim ben senin
Merhamet kıl bana

Video yorumları

Esma Başbuğ

BÜLBÜL-İ HOŞ NEVÂ (ESMA BAŞBUĞ - ALATURKA RECORDS)

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Bülbül-ü Hoş Nevâ Lûtfûnu Tut Revâ (FERAH FEZA)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

DİDAR ALİYE KOYUNCU Bülbül-i hoş-nevâ

Notası

Bülbül-i hoş nevâ notası

Bir yanıt yazın