Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzun eyler yürük semaisi

Sözleri

(Ah) Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Hasreti l’al-i lebi goncayı dilhûn eyler
Dili bir ahd-şiken yâre düşürdüm ki nâzîm
Beni hep v’ade-i ferdâ ile memnûn eyler

Eserin künyesi

Beste: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Yegâh makamı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Bülbülüm Bir Güle Kim (YEGAH)R.G.

Notası

Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler notası