Buhurîzâde Mustafa Itrî

Eserin künyesi

Bestecisi: Buhurîzade Mustafa Itrî
Güfte şairi: Bâkî
Makâmı: Hisar makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Câm-ı lâ’lindir senin âyîne rûy-i enverin
Âdı var câm-ı Cemin âyîne-i İskender’in
Nûş eden lâ’l-ı lebin ölmekten aslâ gam yemez
Kim humârı olmaz ey sâkî şarâb-ı kevserin

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Câm Lâ'lindir Senin Âyine Rûy-i Enverin (Ud Tak.)(HİSAR)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Câm-ı Lâlindir Senin Âyine Rûy-i Enverin (HİSAR)R.G.

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Câm Lâ'lindir Senin Âyine Rûy-i Enverin (HİSAR)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Cam-ı la’lindir Senin Ayine Ruy-i Enverin (Büyük Itri İDTMAUT Murat Salim Tokaç)

Notası

Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin notası

Bir yanıt yazın