Ali Rıza Avni Tınaz

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Ali Rızâ Avni Tınaz
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Cânân okuyor, aşkın ilâhî sesidir bu
Gül zâr-ı ezel bülbülünün, nağmesidir bu
Gûş eyleyenin, gönlü geçer, her hevesinden
Yalnız o kalır, dilde gönül bestesidir bu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Canan Okuyor Aşkın İlâhi Sesidir Bu (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Sevim Süer

Sevim Süer - Canan okuyor aşkın ilahi sesidir bu

Selçuk Aygan

Selçuk AYGAN-Canan Okuyor Aşkın İlâhi Sesidir Bu (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Dîdâr Aliye Koyuncu

Didar Aliye KOYUNCU-Canan Okuyor Aşkın İlâhî Sesidir Bu (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Cânân okuyor, aşkın ilâhî sesidir bu notası

Bir yanıt yazın