Lâvtacı Hristo

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâvtacı Hristo
Makâmı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Cihan leyl-ü nehâr ağlar benim’çün
Dem-â-dem kalb-i zâr ağlar benim’çün
O şûh-i şîvekâr ağlar benim’çün
Bugün şâdım ki o yâr ağlar benim’çün

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Cihân leyl-ü nehâr ağlar benim'çün

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Cihan leyl - ü nehar ağlar benim'çün

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Cihân leyl-ü nehâr ağlar benim'çün

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Cihan Leyl-ü Nehar Ağlar Benim Çün (ŞEVK EFZA)R.G.

Notası

Cihan leyl-ü nehâr ağlar benim'çün notası - 1
Cihan leyl-ü nehâr ağlar benim'çün notası - 2

Bir yanıt yazın