Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi: Sâdettin Kaynak
Güfte şairi: Fuat Hulûsi Demirelli
Makâmı: Bestenigâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çiçekten, nağmeden, bir deste bağlar
Elinden, güfte ağlar, beste ağlar
Bütün aşkım, yanık bir sazla çağlar
Elinden, güfte ağlar, beste ağlar

Benim, sanatta üstadım, gönüldü
İniltim, bunca feryadım, gönüldür
Güzel uğruna celladım, gönüldür
Elinden, güfte ağlar, beste ağlar

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Notası

Çiçekten, nağmeden, bir deste bağlar notası - 1
Çiçekten, nağmeden, bir deste bağlar notası - 2

Bir yanıt yazın