Çiçekten nağmeden bir deste bağlar şarkısı

Sözleri

Çiçekten nağmeden bir deste bağlar
Elinden güfte ağlar beste ağlar
Bütün aşkım yanık bir sazla çağlar
Elinden güfte ağlar beste ağlar

Benim sanatta üstadım gönüldü
İniltim bunca feryadım gönüldür
Güzel uğruna celladım gönüldür
Elinden güfte ağlar beste ağlar

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Fuat Hulûsi Demirelli
Makam: Bestenigâr makamı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Notası

Çiçekten nağmeden bir deste bağlar notası