Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi vegüfte şairi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Dehr olmada, bu sûr ile, ma’mûr-i, meserret
Olsun, dil-i şâhâne de, pür-nûr-i, meserret
A’dâsını, berbâd ü, perîşân ede, Mevlâ
Dâim ede, Hak zâtını, Mansûr-u, meserret

Türkçe karşılığı

Dünyâ, bu şenlikle bayındır olmakta ve sevinçle dolmakta.
Dünyâya bunu yaşatan padişahın gönlü de nurla ve sevinçle dolsun.
Allah, onun düşmanlarını berbat ve perişan etsin; yüce kişiliğini daima üstün ve sevinçle dolu kılsın.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Buselik)

Notası

Dehr olmada, bu sûr ile, ma'mûr-i, meserret notası - 1
Dehr olmada, bu sûr ile, ma'mûr-i, meserret notası - 2

Bir yanıt yazın