Devr-i aşkınla felek bulsun nizâma canım

Eserin künyesi

Beste: Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sûzidil makâmı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Devr-i aşkınla felek bulsun nizâma canım
Tab-ı hüsnünle melek yansın müdâma canım
Âfitâbın şevkin olsun berdevaba canım
Meh de noksan var senin hüsnün tamama canım

Video yorumları

Doç. Dr. Adnan Çoban

Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım - Adnan Çoban

Gökçe Eriş

GÖKÇE ERİŞ - DEVR İ AŞKINLA FELEK BULSUN NİZAM

Notası

Devr-i aşkınla felek bulsun nizâma canım notası

Yorumunuz