Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var

Eserin künyesi

Beste: Nûri Halil Poyraz
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Acem aşîrân makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var
Âteş-i aşkınla cânâ sînede râhat mı var
Nabz-gîr olmaksa kasdın âşık-ı bîmârına
Ben zebûn-ı derd-i aşkım sormağa hâcet mi var

Türkçe karşılığı:
Ey sevgili, aşkının ateşiyle kalbimde rahat mı kaldı?
Maksadın, aşkından hasta düşmüşlerin nabzına göre şerbet vermekse, ben aşk derdiyle zavallı haldeyim; sormaya gerek var mı?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Dilde derd-i iştiyâkı çekmeye takat mı var

Güler Göksel

Güler Göksel - Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var

Alâeddin Şensoy

Alaeddin Şensoy - Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var

Notası

Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var notası

Yorumunuz