Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var
Âteş-i aşkınla cânâ sînede râhat mı var
Nabz-gîr olmaksa kasdın âşık-ı bîmârına
Ben zebûn-ı derd-i aşkım sormağa hâcet mi var

Türkçe karşılığı

Ey sevgili, aşkının ateşiyle kalbimde rahat mı kaldı?
Maksadın, aşkından hasta düşmüşlerin nabzına göre şerbet vermekse, ben aşk derdiyle zavallı haldeyim; sormaya gerek var mı?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Güler Göksel

Alâeddin Şensoy

Notası

Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var notası

Bir yanıt yazın