Dilerim zülfüne berdâr olayım

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, hicazkâr makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Dilerim zülfüne berdâr olayım
Sana bî-hûde niçin bâr olayım
Tâ-be-key hicrin ile bîzâr olayım
Mülk-i tenden çıkayım yâr olayım

Video yorumları

Recep Birgit

Recep Birgit - Dilerim zülfüne berdâr olayım

Burhan Dikencik

BURHAN DİKENCİK Dilerim zülfüne berdâr olayım

Elif Ömürlü Uyar

Elif Ömürlü Uyar - Dilerim Zülfüne Ber-dâr Olayım

Notası

Dilerim zülfüne berdâr olayım notası

Yorumunuz