Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara

Eserin künyesi

Beste: Fârûk Şâhîn
Güfte: Mehmet Turan Yarar
Makam: Bestenigâr makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara
O senin bildiğin emlerle sarılmaz bu yara
Bu garip illeti kendim bile teşhis edemem
Bana işkence gelir gönlüm için haz bu yara

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Emeğin Boş Yere Doktor Onarılmaz Bu Yara (BESTE NİGAR)R.G.Y.V.

Notası

Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara notası - 1
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara notası - 2

Yorumunuz