Eserin künyesi

Bestecisi: Cinuçen Tanrıkorur
Güfte şairi: Abdullah Eşrefoğlu
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir
Terk idüp cân-ı cihânı gey ferâgât cübbesin
Bu ferâgât cübbesinde Sırr-ı Sultân gizlidir

Değme bir derviş hakire hor görüp hor bakma kim
Gönlümün her köşesinde Arş-ı Rahmân gizlidir
Muhib ise can u dil bulur hayât-ı Câvidan
Dervişin herbir sözünde ab-ı hayvan gizlidir

Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-ı aşkta neyledi
Can u başı terk edip can u cihanda gizlidir

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Gönül Bir Derde Düş Kim

Notası

Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir notası - 1
Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir notası - 2

Bir yanıt yazın