Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir şarkısı

Sözleri

Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir
Terk idüp cân-ı cihânı gey ferâgât cübbesin
Bu ferâgât cübbesinde Sırr-ı Sultân gizlidir

Değme bir derviş hakire hor görüp hor bakma kim
Gönlümün her köşesinde Arş-ı Rahmân gizlidir
Muhib ise can u dil bulur hayat-ı Câvidan
Dervişin herbir sözünde ab-ı hayvan gizlidir

Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-ı aşkta neyledi
Can u başı terk edip can u cihanda gizlidir

Eserin künyesi

Beste: Cinuçen Tanrıkorur
Güfte: Abdullah Eşrefoğlu
Makam: Tâhir bûselik makamı
Usûl: Müsemmen usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Gönül Bir Derde Düş Kim

Notası

Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...