Cinuçen Tanrıkorur

Eserin künyesi

Bestecisi: Cinuçen Tanrıkorur
Güfte şairi: Abdullah Eşrefoğlu
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey gönül, bir derde düş, kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye, kim anda ummân gizlidir
Terk idüp, cân-ı cihânı, gey ferâgât cübbesin
Bu ferâgât cübbesinde, Sırr-ı Sultân gizlidir

Değme bir derviş hakire, hor görüp, hor bakma kim
Gönlümün, her köşesinde, Arş-ı Rahmân gizlidir
Muhib ise, can u dil bulur, hayât-ı Câvidan
Dervişin, herbir sözünde, ab-ı hayvan gizlidir

Gör, bu Eşrefoğlu Rûmî, bahr-ı aşkta, neyledi?
Can u başı terk edip, can u cihanda, gizlidir

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ey Gönül Bir Derde Düş Kim

Notası

Ey gönül, bir derde düş, kim anda dermân gizlidir notası - 1
Ey gönül, bir derde düş, kim anda dermân gizlidir notası - 2

Bir yanıt yazın