Ey hâb-ı nâza kanmayan

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Şemseddîn Ziya Bey
Makam: Şehnâz makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Ey hâb-ı nâza kanmayan
Nergis uyan kat câna can
Ruhsârını örten saçı kaldır
O mihr olsun ayân

Aşk arza şebnem saçmada
Nazlı çiçekler açmada
Leyl-i saâdet kaçmada
Artık uyan artık uyan

Video yorumları

Ayten Zenger

Ayten ZENGER-Ey Hâb-ı Nâza Kanmayan Nergis Uyan Kat Câna Can (ŞEHNAZ)R.G.

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Ey hâb-ı nâza kanmayan

Notası

Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 1
Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 2

Yorumunuz