Şemseddîn Ziya Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Şemseddîn Ziya Bey
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey hâb-ı nâza kanmayan
Nergis uyan kat câna can
Ruhsârını örten saçı kaldır
O mihr olsun ayân

Aşk arza şebnem saçmada
Nazlı çiçekler açmada
Leyl-i saâdet kaçmada
Artık uyan artık uyan

Video yorumları

Ayten Zenger

Ârif Sâmi Toker

Notası

Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 1
Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 2

Bir yanıt yazın