Ey kaşı keman etmede aşkın beni nâlân

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey kaşı keman etmede aşkın beni nâlân
Bu hunü dilim bir nigehin eyledi virân
Sensiz olamam eylenemem ey şehi hubân
Ey ruhi revan cânıma sensin katacak cân

Video yorumları

Ahmet Özhan

Ey kaşı keman etmede aşkın beni nâlân - Ahmet Özhan

Notası

Ey kaşı keman etmede aşkın beni nâlân notası