Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Evsât usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme
Ey seng-i kazâ sâki-i devrânıma değme
Destindeki bu câm-ı gönül neş’ve fezâdır
Ey seng-i kazâ sâki-i devrânıma değme

Video yorumları

Murat Irkılata

Isfahan Şarkı - Ey Tir-i Cefa Dide-i Mestanıma Değme (Gönül Makamı)

Notası

Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme notası