Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Evsât usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey tîr-i cefâ, dîde-i mestânıma, değme
Ey seng-i kazâ, sâki-i devrânıma, değme
Destindeki bu, câm-ı gönül, neş’ve, fezâdır
Ey seng-i kazâ, sâki-i devrânıma, değme

Video yorumları

Murat Irkılata

Isfahan Şarkı - Ey Tir-i Cefa Dide-i Mestanıma Değme (Gönül Makamı)

Notası

Ey tîr-i cefâ, dîde-i mestânıma, değme notası

Bir yanıt yazın