Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân şarkısı

Sözleri

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân
Teşrîf eyle bezmimizi bu gece hemân
Âteş-i aşkınla cânâ bu tenim sûzân
Âsumâna çıktı âhım ey kaşı kemân

Türkçe karşılığı:
Bir lûtuf göster de âşıklarını ağlatma.
Bu gece hemen meclisimizi şereflendir.
Ey sevgili, aşkının ateşiyle bedenim yanıyor.
Ey hilâl kaşlı, feryadım göklere yükseldi.

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Nûman Ağa
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hisar bûselik makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman

Hasan Kiriş

Hasan Kiriş-Eyle Kerem uşşâkına ağlatma amân

Notası

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...