Tanbûrî Nûman Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Nûman Ağa
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân
Teşrîf eyle bezmimizi bu gece hemân
Âteş-i aşkınla cânâ bu tenim sûzân
Âsumâna çıktı âhım ey kaşı kemân

Türkçe karşılığı

Bir lûtuf göster de âşıklarını ağlatma.
Bu gece hemen meclisimizi şereflendir.
Ey sevgili, aşkının ateşiyle bedenim yanıyor.
Ey hilâl kaşlı, feryadım göklere yükseldi.

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman

Hasan Kiriş

Hasan Kiriş-Eyle Kerem uşşâkına ağlatma amân

Notası

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası

Bir yanıt yazın