Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân

Eserin künyesi

Besteleyen: Tanbûrî Nûman Ağa
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân
Teşrîf eyle bezmimizi bu gece hemân
Âteş-i aşkınla cânâ bu tenim sûzân
Âsumâna çıktı âhım ey kaşı kemân

Türkçe karşılığı:
Bir lûtuf göster de âşıklarını ağlatma.
Bu gece hemen meclisimizi şereflendir.
Ey sevgili, aşkının ateşiyle bedenim yanıyor.
Ey hilâl kaşlı, feryadım göklere yükseldi.

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman

Hasan Kiriş

Hasan Kiriş-Eyle Kerem uşşâkına ağlatma amân

Notası

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası

Yorumunuz