Cemâl Calan

Eserin künyesi

Bestecisi: Cemâl Calan
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Video yorumları

Mustafa Öztürk

Mustafa ÖZTÜRK-Fâriğ Olmam Eylesen Yüzbin Cefâ Sevdim Seni (Tanbur Tak.)(TÂHİR BÛSELİK)R.G.

T.R.T. Ankara Radyosu Korosu

ANKARA TRT TSM KOROSU-TAHİR BÛSELİK FASLI (ŞEF. HASAN EYLEN)(R.G.)

Notası

Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni notası - Tâhir bûselik

Bir yanıt yazın