Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ şarkısı – Tâhir bûselik

Sözleri

Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Eserin künyesi

Beste: Cemâl Calan
Güfte: Şeyh Gâlip Dede
Makam: Tâhir bûselik makamı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Mustafa Öztürk

Mustafa ÖZTÜRK-Fâriğ Olmam Eylesen Yüzbin Cefâ Sevdim Seni (Tanbur Tak.)(TÂHİR BÛSELİK)R.G.

T.R.T. Ankara Radyosu Korosu

ANKARA TRT TSM KOROSU-TAHİR BÛSELİK FASLI (ŞEF. HASAN EYLEN)(R.G.)

Notası

Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni notası - Tâhir bûselik

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...