Asdik Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Asdik Ağa
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gamla kıymettar, ömrüm, geldi geçti, mevsimi
Bir dem, olsun, görmedim, âsude dil, ben, kendimi
Olduğum günden, o yârı, bi vefânın, hemdemi
Bir dem, olsun, görmedim, âsude dil, ben, kendimi

Video yorumları

Radife Erten

Radife Erten Gamla kıymettâr ömrüm geldi geçti mevsimi

Notası

Gamla kıymettar, ömrüm, geldi geçti, mevsimi notası

Bir yanıt yazın