Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Rahmi Bey
Makâmı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ
Oldu bahârın âsâr-ı peydâ
Giymiş yeşiller kûhsâr-ı sahrâ
Güller çiçekler açmış serâpâ
Bülbüller olmuş hep nağme-pîrâ

Video yorumları

Âsuman Aslım

ASUMAN ASLIM GÖRGÜN-Geçti O Gamlı Eyyam-ı Sermâ (TAHİR BÛSELİK)R.G.

Notası

Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ notası

Bir yanıt yazın