Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semaî formu

Sözleri

Gönlüm, yine, ol şûh-i sitemkâre mi, kaldı?
Bîçâre gönül, sen gibi, gaddare mi, kaldı?
Bin ye’s ü meşakkatle, benim, geçmede ömrüm
Hep, cevr ü cefâ, âşık-ı gamhâre mi, kaldı?

Video yorumları

Mehmet Şafak

Mehmet ŞAFAK-Gönlüm Yine Ol Şuh-u Sitemkâra Mı Kaldı (ACEM KÜRDÎ)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı

Lâle Mumcu Başel

Lale MUMCU BAŞEL-Gönlüm Yine Ol Şuh-i Sitemkâra Mı Kaldı (ACEM KÜRDİ)R.G.

Notası

Gönlüm, yine, ol şûh-i sitemkâre mi, kaldı notası

Bir yanıt yazın