Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semaî formu

Sözleri

Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı?
Bîçâre gönül sen gibi gaddare mi kaldı?
Bin ye’s ü meşakkatle benim geçmede ömrüm
Hep cevr ü cefâ âşık-ı gamhâre mi kaldı?

Video yorumları

Mehmet Şafak

Mehmet ŞAFAK-Gönlüm Yine Ol Şuh-u Sitemkâra Mı Kaldı (ACEM KÜRDÎ)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı

Lâle Mumcu Başel

Lale MUMCU BAŞEL-Gönlüm Yine Ol Şuh-i Sitemkâra Mı Kaldı (ACEM KÜRDİ)R.G.

Notası

Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı notası

Bir yanıt yazın