Eserin künyesi

Bestecisi: Hasan Cemil Şensever
Güfte şairi: Sabihâ Küçüktüfekçi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlümün sultanısın aşksın irşâd olayım
Gamzen ile sar beni gamdan azâd olayım
Gamlı mahzun bu gönlüm sen gül ben şâd olayım
Gamzen ile sar beni gamdan azâd olayım

İrşâd: İyiye, doğruya tercüman olmak, doğru yolu göstermek.

Dinletisi

Çalan ve söyleyen: Hasan Cemil Şensever

Hasan Cemil Şensever

Notası

Gönlümün sultanısın aşksın irşâd olayım notası

Bir yanıt yazın