Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur

Eserin künyesi

Beste: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte: Yahyâ Nazîm Efendi
Makam: Yegâh makâmı
Usûl: Zencîr usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur
O mağrıbî gibidir gûyâ ki define bulur
Ne ben Nâzîm o şeh-i hüsne benzerin buluram
Benim gibi ne o şeh bende-i kemîne bulur

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Gönül ki aşk ile pür sinede hazine bulur

Notası

Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur notası - 1
Gönül ki aşk ile pür sînede hazîne bulur notası - 2

Yorumunuz