Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gör hâlimi cânâ, bana, çeşmin neler etti
Tiğ-i elemin, tâ ciğerimden, güzer etti
Çeşmânımı, âlûde-i pür-hûn, ciğer etti
Senden, dil-i bîçâreciğim, kâm alacak mı?
Yâ vuslatımız, tâ dem-i haşre, kalacak mı?

Türkçe karşılığı

Ey sevgili, gör, gözlerin bana neler etti.
Verdiğin üzüntünün oku tâ ciğerimi delip geçti.
Gözlerimi, ciğerlerimden akan kanla doldurup boyadı.
Zavallı gönlüm, acaba sana kavuşma zevkini yaşayacak mı?
Yoksa kavuşmamız tâ mahşer vaktine mi kalacak?

Video yorumları

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Gör Hâlimi Cânâ Bana Hicrin Neler Etti (HÜZZAM)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Gör halimi cana çeşmim neler etti

Zekâi Tunca

Gör Halimi Cana (Hüzzam)

Refik Akbulut

Refik AKBULUT-Gör Hâlimi Cânâ Bana Hicrin Neler Etti (HÜZZAM)R.G.

Notası

Gör hâlimi cânâ, bana, çeşmin neler etti notası - 1
Gör hâlimi cânâ, bana, çeşmin neler etti notası - 2

Bir yanıt yazın