Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Görünce ben seni ey mâh
Perîşândır benim hâlim âh
Yeter gayrı bu âh ü vâh
Perîşândır benim hâlim âh

Türkçe karşılığı

Ey ay kadar güzel sevgili, ben seni görünce hâlim perişandır.
Gayrı bunca ah ve vah edişim yeter!
Ah, hâlim perişandır.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Görünce ben seni ey mâh/Sabite Tur GÜLERMAN

Notası

Görünce ben seni ey mâh notası - 1
Görünce ben seni ey mâh notası - 2

Bir yanıt yazın