Görünce ben seni ey mâh

Eserin künyesi

Besteleyen: Selânikli Ahmet Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Karcığar makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Görünce ben seni ey mâh
Perîşândır benim hâlim âh
Yeter gayrı bu âh ü vâh
Perîşândır benim hâlim âh

Türkçe karşılığı:
Ey ay kadar güzel sevgili, ben seni görünce hâlim perişandır.
Gayrı bunca ah ve vah edişim yeter!
Ah, hâlim perişandır.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Görünce ben seni ey mâh/Sabite Tur GÜLERMAN

Notası

Görünce ben seni ey mâh notası - 1
Görünce ben seni ey mâh notası - 2

Yorumunuz