Gülzâra salın mevsimidir geşt-ü güzârın

Eserin künyesi

Bestecisi: Halûk Recâî
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Türk aksağı ve aksak usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gülzâra salın mevsimidir geşt-ü güzârın
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın
Bülbüllerin ister seni ey gonce dehen gel
Gül gittiğini anmayalım, gülşene sen gel
Ver hükmünü ey nahl-i çemen köhne baharın

Türkçe karşılığı
Gül bahçesine salının, mevsimidir etrafı gezinip dolaşmanın,
Ver ona devrini geri, ey salınan selvi, kırık dökük baharın.
Gül bahçesine gel, belki unuturuz diye güllerin gittiğini,
Bülbüllerin ister seni, gel ey gül ağızlı
Ver ona devrini geri, ey sırmalı ipek elbiseli çimen, kırık dökük baharın.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Gülzara salın mevsimidir geşt-ü güzarın

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Gülzara salın mevsimidir geşt-ü güzarın

Murat Irkılata

Murat IRKILATA-Gülzara Salın Mevsimidir Geşt-ü Güzârın (NİHAVEND)R.G.

Notası

Gülzâra salın mevsimidir geşt-ü güzârın notası