Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Müstear makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Güzel görsem yanar sabr-û karârım
Civân sevmekte ben bî ihtiyârım
Kocalmaz bu dil-i sevdâ şiârım
Civân sevmekte ben bî ihtiyârım

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Güzel görsem yanar sabr ü karârım

Notası

Güzel görsem yanar sabr-û karârım notası

Bir yanıt yazın