Güzel görsem yanar sabr-û karârım

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Mehmet Sâdi Bey‘e ait olan, müstear makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Güzel görsem yanar sabr-û karârım
Civân sevmekte ben bî ihtiyârım
Kocalmaz bu dil-i sevdâ şiârım
Civân sevmekte ben bî ihtiyârım

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Güzel görsem yanar sabr ü karârım

Notası

Güzel görsem yanar sabr-û karârım notası

Yorumunuz