Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem bestesi

Sözleri

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
Âteş-i aşkınla sûzân olduğum demdir bu dem
Dîde-i insâf ile baksan n’olursun hâlime
Şerhadâr-ı tîr-i hicrân olduğum demdir bu dem

Eserin künyesi

Beste: Gevrekzâde Mustafa Fâzıl Ağa
Güfte: Ârif Hikmet Dede
Makam: Hümâyûn makamı
Usûl: Ağır çember usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem

Notası

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...