Mustafa Fâzıl Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Gevrekzâde Mustafa Fâzıl Ağa
Güfte şairi: Ârif Hikmet Dede
Makâmı: Hümâyûn makâmı
Usûlü: Ağır çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Hasret-i rûyinle, giryân, olduğum demdir, bu dem
Âteş-i aşkınla, sûzân, olduğum demdir, bu dem
Dîde-i insâf ile baksan, n’olursun, hâlime
Şerhadâr-ı tîr-i hicrân, olduğum demdir, bu dem

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem

Notası

Hasret-i rûyinle, giryân, olduğum demdir, bu dem notası - 1
Hasret-i rûyinle, giryân, olduğum demdir, bu dem notası - 2

Bir yanıt yazın