Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hisar makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
Çemen çemen salın ey serv-kad revîş günüdür
Kenâra doğru salındır o serv-i sebzdârı
Gel ey nesîm-i sâbâ hizmetin var iş günüdür

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Hava Güzel Yine Gülşende Gösteriş Günüdür (HİSAR)R.G.

Notası

Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür notası - 1
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür notası - 2

Bir yanıt yazın