Eserin künyesi

Bestecisi: Suphi Ziya Özbekkan
Güfte şairi: Reşat Özprinçci
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül
Bir bûy-i vefâ görmedi cûş eyledi bülbül
Zar oldu sitem zehrini nûş eyledi bülbül
Sustun seni bir içli duyuş neyledi bülbül

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül

Süheylâ Eren

Süheyla EREN-Her Vakt-i Seher Bülbülü Gûş Eyledi Ol Gül (KARCİĞAR)R.G.

Burcu Göktürk

Burcu GÖKTÜRK-Her Vakt-i Seher Bülbülü Gûş Eyledi Ol Gül (KARCİĞAR)R.G.

Notası

Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül notası

Bir yanıt yazın