Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Köçekçe formu

Sözleri

İki turnam gelir (aman) allı kâreli
Birisini şahin vurmuş biri de yâreli
Sorunda şu turnanın güzelim aslı nereli
Eğrim eğrim olmuş gelirde turnalar
Katar katar olmuş gelir de turnalar

Eserin uygun video kaydı kalmamış. 🙁

Notası

İki turnam gelir allı kâreli notası - 1
İki turnam gelir allı kâreli notası - 2
İki turnam gelir allı kâreli notası - 3

Bir yanıt yazın