Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kırdı geçirdi beni
Sadme-i dehr-i deni
Yakdı kül etti beni
Sadme-i dehr-i deni

Dilde emel kalmadı
Çille-i ser dolmadı
Ettiğine doymadı
Sadme-i dehr-i deni

Video yorumları

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Kırdı Geçirdi Beni Sadme-i Dehr-i Deni (NİŞABUREK)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Kırdı Geçirdi Beni Sadme-i Dehr-i Deni (NİŞABUREK)R.G.

Notası

Kırdı geçirdi beni notası

Bir yanıt yazın