Medenî Aziz Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kırdı geçirdi, beni
Sadme-i dehr-i, deni
Yakdı, kül etti, beni
Sadme-i dehr-i, deni

Dilde emel, kalmadı
Çille-i ser, dolmadı
Ettiğine, doymadı
Sadme-i dehr-i, deni

Video yorumları

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Kırdı Geçirdi Beni Sadme-i Dehr-i Deni (NİŞABUREK)R.G.

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Kırdı Geçirdi Beni Sadme-i Dehr-i Deni (NİŞABUREK)R.G.

Notası

Kırdı geçirdi, beni notası

Bir yanıt yazın